Bridal look from Stylists for 2018

MAKEUP: IRYNA PUNKO
HAIR STYLIST: VIKTORIA SOKOLOVA

DRESS: GA WEDDING KIEV

MODEL: V.KULYAMINA & S.KHARCHENKO

LOCATION: COLORS STUDIO

RETOUCHER/ASSISTENT: TANIA BOVA

PHOTOGRAPHER: SERGEY KOSTYRYA